FortidsmindeBlog

FortidsmindeBlog

FortidsMindeBlog fra Museerne Vordingborg

Velkommen til vort lille bulletinboard fra fortiden. Her kan du finde ugentlige beretninger fra arbejdet i felten.

Hvis du har input, spørgsmål eller tips - er du velkommen til at kontakte os.
For at skrive kommentarer skal du indtaste dit navn eller alias samt afskrive den automatiske genererede kode.

God fornøjelse!

Pleje og sommer

Blogs på Museerne.dkPosted by Birgitte Fløe Jensen Fri, May 30, 2008 10:56:40

Blog ImageEn af opgaverne i forbindelse med tilsynet med de fredede fortidsminder er at vurdere om et fortidsminder bør plejes. Blandt andet ses der på vegetationen på og omkring fortidsmindet. På billedet ovenfor ses en gravhøj ved Hårlev på Stevns. Der er et godt bunddække af græs, hvilket er med til forhindre erosion af fortidsmindet. Der ses også enkelte mindre træer, dog ikke flere end at fortidsmindet fremstår klart som en høj i landskabet. Større løvtræer på høje kan udgøre en risiko for, at et fortidsminde bliver delvist ødelagt. Dette sker hvis træet vælter under stormvejr, hvorved roden kan trække arkæologisk materiale op. Hvis der står større løvtræer i nærheden af høje kan det have den fordel, at skyggen fra disse træer forhindrer opvækst af krat.

Om sommeren kan der være svært fremkommeligt i skove og i det åbne land vokser markernes afgrøder, hvorfor der ikke udføres så mange tilsyn om sommeren som om vinteren. Man kan dog følge med i museets udgravninger her: http://www.museerne.dk/content/dk/forskning/arkaologi/udgravninger

  • Comments(0)//fortidsmindeblog.museerne.dk/#post4

Voldsted og voldgrav

Blogs på Museerne.dkPosted by Birgitte Fløe Jensen Wed, May 21, 2008 15:22:37

Blog Image

Blandt de forskellige typer fredede fortidsminder findes også voldsteder, der er forsvarsanlæg fra middelalderen. Nogle af de tidligste voldsteder består af en borgbanke omgivet af en voldgrav. Senere i løbet af middelalderen bliver borgbanken større og nogle steder udvides med bredere voldgrave. Nogle steder fortsatte man med at bygge på det samme sted som for eksempel på Vordingborg, hvor man nu kan se ruinerne af den seneste af de anlagte borge, hvoraf den første var et voldsted. Andre steder konstruerede man et nyt anlæg i nærheden af det gamle, som for eksempel ved Gammelgård ved Søllested på Lolland. Blot få hundrede meter syd for herregården Gammelgård kører man på landevejen faktisk lige igennem voldstedet, der er forløberen for det nuværende Gammelgård, hvis velbevarede voldgrave er anlagt i slutningen af 1500-tallet. Billedet ovenfor viser en del af Lundegaard voldsted, der ligger nord for Nakskov. Til venstre i billedet ses borgbanken, hvor der kan have ligget et tårn og midt i billedet ses en del af voldgraven.

Se mere om voldsteder her: http://www.museerne.dk/content/dk/forskning/forskningsomrader/voldsteder

  • Comments(0)//fortidsmindeblog.museerne.dk/#post3

Skåltegn og stenkredse

Blogs på Museerne.dkPosted by Birgitte Fløe Jensen Fri, May 09, 2008 11:12:27

Blog Image

På det sydlige Lolland er der to skove, hvori der findes flere interessante fortidsmindetyper. I Errindlev Studehave ligger stenkredsen, der ses på billedet ovenfor. Lignende stenkredse findes også i Keldskov, hvor der også er bevaret tre skåltegnssten. Stenkredsene er 4-12 m i diameter, nogle ser ud som den på billedet, andre består af blot en cirkel af sten. Der er ingen præcis datering af stenkredsene, men formodes at være fra oldtiden, bronze- eller jernalder. Hvad disse stenkredse har været brugt til vides ikke. Det ved man derimod lidt om mht. skåltegnsstenene. Skåltegn er en type helleristninger. Skåltegnene er mellem oftest mellem 2 og 6 cm i diameter og 0,5-1,5 cm dybe og hugget ind i stenene. Et skåltegn regnes af nogle for at være et symbol for solen og af andre for et frugtbarthedstegn. Stenenes formål har sandsynligvis været kultisk. De to af skåltegnsstenene i Keldskov ligger tæt på en skovvej, så det skulle være muligt at finde frem til dem (evt. ved hjælp af kort fra www.dkconline.dk).

  • Comments(2)//fortidsmindeblog.museerne.dk/#post2

Lidt om de fredede gravhøje i Lars Jensens skov

Blogs på Museerne.dkPosted by Birgitte Fløe Jensen Fri, April 25, 2008 13:50:43

Blog ImageDer er i denne uge blevet udført tilsyn med de fredede fortidsminder i Lars Jensens skov ved Maribo Søndersø. Skoven hører til Engestofte gods. På Lolland-Falster findes en del gravhøjsfelter, der kan bestå af 10-30 gravhøje fra bronzealderen. Flere af denne type felter, eller ”kirkegårde”, findes i Engestoftes skove. Højen, der ses på fotoet, viser en af de større høje i Lars Jensens skov, hvor højene er mellem 2,5m og 0,3m høje, og mellem 25m og 6m i diameter. Tæt på dette gravfelt findes en forsvarsvold, der formentlig er min. 1500 år gammel, dvs. fra jernalderen. Volden er kendt som Hejringevolden. Hejringvolden er 3 m høj og der er bevaret knap 300 m, hvilket er ca. halvdelen af voldens oprindelige længde. Der findes kun ganske få bevarede af den slags volde i Danmark.

  • Comments(0)//fortidsmindeblog.museerne.dk/#post1
« Previous