FortidsmindeBlog

FortidsmindeBlog

FortidsMindeBlog fra Museerne Vordingborg

Velkommen til vort lille bulletinboard fra fortiden. Her kan du finde ugentlige beretninger fra arbejdet i felten.

Hvis du har input, spørgsmål eller tips - er du velkommen til at kontakte os.
For at skrive kommentarer skal du indtaste dit navn eller alias samt afskrive den automatiske genererede kode.

God fornøjelse!

Fortidsminder og fredning

Blogs på Museerne.dkPosted by Birgitte Fløe Jensen Mon, June 09, 2008 11:35:01

Blog Image

Der er knap 30.000 fredede fortidsminder i landet. Af disse knap 30.000 fortidsminder er ¾ høje og, dysser og jættestuer. Det kan lyde af mange, men det er blevet anslået at der kun er ca. 10 % tilbage af hvad der har været af høje, dysser og jættestuer. Allerede i 1809-11 bliver de første 200 fortidsmindet fredet efter indberetninger fra præster til Commisionen til Oldsagers Opbevaring, dét der senere bliver til Nationalmuseet. Der sker en løbende indberetning af fortidsminder, således at der i 1935 er fredet ca. 7500. Med Naturfredningsloven i 1937 bliver jordfaste fortidsminder fredet generelt og det er siden da, at antallet af fortidsminder, der er fredet, er blevet til knap 30.000. Kulturministeriet har ansvaret for de fredede fortidsminder. Hvis man ønsker at bygge eller lave andre ændringer i landskabet indenfor 100m fra et fredet fortidsminde, så skal der søges om dispensation herfor hos kommunen. Lovgivningen tilgodeser både selve fortidsmindets bevarelse og at landskabet omkring det. Fotoet ovenfor viser den fredede "Hyldehøj", der er en af de meget få bevarede jættestuer på det sydlige Lolland.

  • Comments(0)//fortidsmindeblog.museerne.dk/#post5